Reference Material

Songs In Arabic In Chinese In English In Filipino (Tagalog) In Finnish In French In German In Italian In Norwegian In Persian In Portuguese In Russian In Spanish In Tamil In Turkish Coloring sheets History booklets Useful links

Songs for children’s classes

Teaching Children's Classes Grade 2 Teaching Children's Classes Grade 1

We are happy to provide here recordings of some of the songs found in the children’s class materials for grades 1 and 2. Please feel free to download the songs and use them in your educational activities. Additionally, it is permissible to translate and record these songs into various languages, provided that no recording be sold or used for commercial purposes in any way.

This page will be updated from time to time, as additional songs are completed; you may wish to check the page occasionally for new postings.

View songs from Grade 1 lessons

Denotes recently added or modified

Songs in Filipino (Tagalog)
  Zipped MP3
with vocals
Zipped MP3
without vocals
All songs
Song Lyrics MP3 with vocals MP3 without vocals Zipped MP3s
Abalang mga Kamay
Ang Marangal na Daan
Ang Pag-ibig
Ang Una Kong Payo
Bukal ng Pagkamapagbigay
Galak ay may Pakpak
Hanapin ang Kabutihan
Ikaloob ang Aking Bahagi
Katapatan
Luningning
Maging Makatarungan
Maging Tulad ng Lupa
Makatotohanang mga Salita
Matatag sa Pag-ibig sa Diyos
May Pag-asa
Panginoon Papuri sa Iyo
Pinagmulan ng Lakas at Kapangyarihan
Pinaririkit ang Apoy ng Pag-ibig sa Diyos
Sa Lahat ng Oras
Sa mga Pakpak ng Pagkawalay
Tayo’y Lumigaya
Tayo’y mga Patak
Tiyaga
Unahin ang Iyong Kapatid

Copyright © 2008–2018 The Ruhi Foundation. All rights reserved.